Hình ảnh hoạt động vui chơi và học tập hàng ngày của Trẻ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin
28Jul2021

Ngày 19/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 19/1/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Skill-Làm quen chữ cái: Làm quen chữ cái b, c, d, đ

* Jumbo GYM-Thể Chất: Ném trúng đích 60cm

* Jumbo Kể chuyện: Truyện: Sự tích các loài hoa

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 19/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 19/1/2021

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo English:

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Tạo vòi phun nước bong bóng

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Tạo vòi phun nước bong bóng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 19/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 19/1/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Bé chúc Tết mọi người

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 19/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 19/1/2021

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Bé thực hành kỹ năng tự mặc áo có phi cài

* Jumbo GYM-Thể Chất: Bé chơi với bóng

* Jumbo English:

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Tạo vòi phun nước bong bóng

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Tạo vòi phun nước bong bóng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 19/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG) Ngày 19/1/2021

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc âm nhạc: Bánh chưng xanh

* Jumbo GYM-Thể Chất: Bé đi trong đường thẳng

Jumbo GYM-Thể Chất: Bé đi trong đường thẳng

* Jumbo Math: Bé tập đếm từ 1 đến 10

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc đồ chơi thông minh – lego

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 19/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG) Ngày 19/1/2021

* Jumbo GYM-Thể Chất: Đi trong đường thẳng

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Rèn kỹ năng bé cầm ly tự uống nước

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc âm nhạc – lego – nấu ăn

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 18/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 18/1/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Science-Khám phá KH: Tìm hiểu ngày Tết quê em

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 18/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 18/1/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Science-Khám phá KH: Tìm hiểu ngày Tết quê em

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 18/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 18/1/2021

* Jumbo Science-Khám phá KH: Tìm hiểu ngày Tết quê em

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo Art: Bé trang trí tranh Tết

* Jumbo Art: Bé trang trí tranh Tết

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 18/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG) Ngày 18/1/2021

* Jumbo Kể chuyện: Bài thơ: Con chúc

* Jumbo English:

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc xâu vòng – lego

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Tìm hiểu ngày Tết quê em

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Bé biết đưa và nhận đồ vật từ người lớn bằng 2 tay

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

28Jul2021

Ngày 18/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG) Ngày 18/1/2021

* Jumbo Kể chuyện: Bài thơ: Con chúc

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Tìm hiểu ngày Tết quê em

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Cầm ly Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 15/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 15/1/2021

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Ôn tập cầm bút

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Bé hát bài: Tết ơi là tết

* Jumbo Math: Bé tập đếm từ 0 – 40

* Jumbo Art: Trang trí bao lì xì

* Jumbo Art: Trang trí bao lì xì

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 15/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 15/1/2021

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Ôn lại bài hát: Bánh chưng xanh

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Bé tập mặc áo cài phi

* Jumbo English:

* Jumbo GYM-Đá bóng-Yoga: 0

* Jumbo GYM-Đá bóng-Yoga: 0

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 15/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG) Ngày 15/1/2021

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Bé tập tự mặc quần

* Jumbo GYM-Thể Chất: Bé chơi với vòng

* Jumbo Art: Dán mâm ngũ quả

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Bé vận động bài: Xúc xắc xúc xẻ

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc gia đình – lego

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 15/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG) Ngày 15/1/2021

* Jumbo GYM-Thể Chất: Bé chơi với bóng

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Bé vận động: Xúc sắc xúc xẻ

* Jumbo Art: Bé dán mâm ngũ quả

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 14/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 14/1/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Math: Bé đếm từ 0 đến 40

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Bé hoàn thiện các sản phẩm

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Tập văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 14/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 14/1/2021

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Tập văn nghệ Tết

* Jumbo Skill-Đầu bếp:

* Jumbo English: * Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc xây dựng – siêu thị

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc đọc sách – âm nhạc

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 14/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 14/1/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Math: Xếp tương ứng 1:1

* Jumbo Art: Tô màu hoa mai , hoa đào

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Đi len cầu thang

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 14/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG) Ngày 14/1/2021

* Jumbo Kể chuyện: Bé đọc thơ: Bé chúc Tết

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Sự đổi màu của bắp cải tím

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Sự đổi màu của bắp cải tím

* Jumbo English:

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc âm nhạc: Bé hát cùng cô nhạc xuân

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

28Jul2021

Ngày 14/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG) Ngày 14/1/2021

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Sự đổi màu bắp cải tím

* Jumbo Math: Ôn nhận biết hình vuông

* Jumbo Kể chuyện: Bé đọc thơ : bé chúc Tết

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 13/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 13/1/2021

* Jumbo Skill-Làm quen chữ cái: Ôn lại chữ: a, ă, â

* Jumbo GYM-Thể Chất: Lăn bóng và vượt qua vật cản

* Jumbo English:

* Jumbo GYM-Đá bóng-Yoga:

* Jumbo GYM-Đá bóng-Yoga:

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 13/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 13/1/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Bé tập hát: Bánh chưng xanh

* Jumbo Kể chuyện: Bé ôn lại bài thơ: Màu của quả

* Jumbo Kể chuyện: Tập văn nghệ Tết

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 13/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 13/1/2021

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Tập văn nghệ Tết

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Bé chơi góc gia đình – lego

* Jumbo English:

* Jumbo Kể chuyện: Bé ôn lại bài thơ: Màu của quả

* Jumbo Kể chuyện: Tập văn nghệ Tết

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 13/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG) Ngày 13/1/2021

* Jumbo GYM-Cát-Nước: 0

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

Jumbo Skill-Đầu bếp: Bé vận động theo nhạc xuân

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Bé chơi góc gia đình – động vật

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 13/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG) Ngày 13/1/2021

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Bé vận động nhạc xuân

* Jumbo Kể chuyện: Bé chơi góc gia đình

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 12/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 12/1/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Skill-Làm quen chữ cái: Ôn chữ: a, ă, â

* Jumbo GYM-Thể Chất: Bé lăn bóng kết hợp vượt qua vật cản

* Jumbo Kể chuyện: Thơ: Tết đang vào nhà

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 12/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 12/1/2021

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo English:

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Sự đổi màu của bắp cải tím

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Sự đổi màu của bắp cải tím

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 12/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 12/1/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Không nói dối

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Jul2021

Ngày 12/1/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 12/1/2021

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Bé tập đội nón và đeo khẩu trang

* Jumbo GYM-Thể Chất: Bé lăn bóng về đích

* Jumbo English:

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Sự đổi màu bắp cải tím

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Sự đổi màu bắp cải tím

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]