Hình ảnh hoạt động vui chơi và học tập hàng ngày của Trẻ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin
13Aug2019

Ngày 07-08-2019 , Các Cô và Bé Lớp Jumbo Lớp K3 (Lá 5 tuổi) – Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz cùng tổ chức các hoạt động học tập, sinh hoạt & vui chơi theo các chủ đề cụ thể như sau:

                                                                                Hình ảnh hoạt động sinh hoạt – vui chơi lớp K3 ngày 07-08-2019 :

2019-August-07- K3 (Lá)

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
13Aug2019

Ngày 06-08-2019 , Các Cô và Bé Lớp Jumbo Lớp K3 (Lá 5 tuổi) – Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz cùng tổ chức các hoạt động học tập, sinh hoạt & vui chơi theo các chủ đề cụ thể như sau:

  Hình ảnh hoạt động sinh hoạt – vui chơi lớp K3 ngày 06-08-2019 :

2019-August-06- K3 (Lá)

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
6Aug2019

Ngày 05-08-2019 , Các Cô và Bé Lớp Jumbo Lớp K3 (Lá 5 tuổi) – Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz cùng tổ chức các hoạt động học tập, sinh hoạt & vui chơi theo các chủ đề cụ thể như sau:

Hình ảnh hoạt động sinh hoạt – vui chơi lớp K3 ngày 05-08-2019 :

2019-August-05- K3 (Lá)

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar