Hình ảnh hoạt động vui chơi và học tập hàng ngày của Trẻ

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Nhà trẻ

* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): Tập văn nghệ 20/11

* Jumbo GYM (Sân Chơi Cát):

* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:

* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Bé làm cô giáo

* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Bé làm cô giáo

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Nhà trẻ

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bé vận động sân cỏ

* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:

* Jumbo Art: Làm mũ chú công an

* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Bé biết cảm ơn

* Jumbo Skills (HĐ Góc): Gia đình – Lego

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Nhà trẻ

* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): Tập văn nghệ 20/11

* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Bé biết cảm ơn

* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:

* Jumbo Language (Kể chuyện): Thơ: Xe chữa cháy

* Jumbo Skills (HĐ Góc): Học tập: xem sách – Xây dựng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Nhà trẻ

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Ném bóng qua vòng

* Jumbo Math (Toán Học): Tập đếm từ 1 – 7

* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:

* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Pizza trứng

* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Pizza trứng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Lá

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Language (Làm quen với chữ cái): Nhận biết chữ ă

* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Sinh tố dưa gan

* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Sinh tố dưa gan

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh sinh hoạt các bé CS2

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): KPKH: Bé tìm hiểu về các nghê nghiệp

* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): THKN:Che miệng khi hắc hơi

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!”

[…]

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Mầm

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): KPKH: Bé tìm hiểu về các nghê nghiệp

* Jumbo Art: Bé tô màu tranh chủ đề nghề nghiệp (1)

* Jumbo GYM (Chơi Nước):

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!”

[…]

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Lá

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Math (Toán Học): Thêm bớt trong phạm vi 10

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bò qua đường zích zắc

* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Tạo hình từ lá cây

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!”

[…]

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh các bé Khối Nhà trẻ

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bé vận động sân cỏ

* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:

* Jumbo Art: Dán con voi

* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Bé biết cảm ơn

* Jumbo Skills (HĐ Góc): Bác sĩ – Xây dựng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!”

[…]