Hình ảnh hoạt động vui chơi và học tập hàng ngày của Trẻ

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Chồi

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Language (Kể chuyện): Ôn truyện: Món quà của cô giáo

* Jumbo Skills (HĐ Góc): Bác sĩ – Xây dựng

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bật liên tục về phía trước

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Lá

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Language (Làm quen với chữ cái): Ôn chữ a, ă, â

* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Nước ép ổi

* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Nước ép ổi

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Lá

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Math (Toán Học): So sánh chiều dài 2 đối tượng

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Chạy hướng thẳng

* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Câu viên đá bằng sợi chỉ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Nhà trẻ

* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): VĐTN: Tập văn nghệ 20/11

* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Bé biết xin lỗi

* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:

* Jumbo Language (Kể chuyện): Thơ: Mẹ và cô

* Jumbo Skills (HĐ Góc): Thiên nhiên – Lego

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Nhà trẻ

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Đá bóng qua vạch đích

* Jumbo Math (Toán Học): Tập đếm từ 1 – 8 (1)

* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:

* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Cơm chiên dương châu

* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Cơm chiên dương châu

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]