Hình ảnh hoạt động vui chơi và học tập hàng ngày của Trẻ

Facebooktwitterpinterestlinkedin
Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Nhà trẻ
A. Lớp PreK1:
* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): Mẹ yêu không nào
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Ôn KN: Cầm muỗng
* Jumbo Language (Kể chuyện): Thơ: “” Quạt cho bà ngủ””
* Jumbo Art: Bé trang trí cái nồi cơm điện
B. Lớp PreK2:
* Jumbo Language (Kể chuyện): Thơ: “” Quạt cho bà ngủ””
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo Math (Toán Học): Bé nhận biết – phân biệt: 1 – nhiều
* Jumbo Art: Bé tô màu nồi cơm điện
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Nấu ăn – Đọc sách
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Mầm
A. Lớp Mầm Song Ngữ:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo GYM (Đá bóng/Aerobic):
* Jumbo Language (Kể chuyện): Kể chuyện: Bu Bu chơi với lửa
B. Lớp Mầm:
* Jumbo GYM (Đá bóng/Aerobic):
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo Art: Vẽ hình tròn, vuông
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Gia đình
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Chồi
A. Lớp Chồi Song Ngữ:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo GYM (Đá bóng/Aerobic):
* Jumbo Language (Làm quen chữ cái): Tập đồ chữ u, ư
B. Lớp Chồi:
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Nước ép ổi
* Jumbo Art: Vẽ, tô màu tranh tự do
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Đọc sách – Gia đình
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Lá
A. Lớp Lá – 1:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Math (Toán Học): Trò chơi toán học
* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): NH: Cô là tất cả (1)
* Jumbo GYM (Sân Chơi Cát):
B. Lớp Lá – 2:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo GYM (Đá bóng/Aerobic):
* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): NH: Cô là tất cả (1)
* Jumbo GYM (Chơi Nước):
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Nhà trẻ
A. Lớp PreK1:
* Jumbo Language (Kể chuyện): Thơ: Quạt cho bà ngủ
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo Math (Toán Học): Bé nhận biết – phân biệt: 1 – nhiều
* Jumbo GYM (Chơi Nước):
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Nấu ăn – Đọc sách
B. Lớp PreK2:
* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): Mẹ yêu không nào
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo GYM (Chơi Nước):
* Jumbo Art: Bé trang trí cái nồi cơm điện
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Mầm
A. Lớp Mầm Song Ngữ:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Language (Kể chuyện): Kể chuyện: Bu Bu chơi với lửa
* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Nước ép ổi
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Lăn bóng trúng đích
B. Lớp Mầm:
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo GYM (Sân Chơi Cát):
* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Ôn KN: Thay đồ
* Jumbo Language (Kể chuyện): Kể chuyện: Bu Bu chơi với lửa
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Bác sĩ
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Chồi
A. Lớp Chồi Song Ngữ:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Language (Kể chuyện): Đọc thơ: Chiếc quạt nan
* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Nước ép ổi
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Nhảy lò cò theo đường zích zắc
B. Lớp Chồi:
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Nhảy lò cò theo đường zích zắc
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): TH: Xếp hàng theo hiệu lệnh
* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): NH: Em đi chơi thuyền
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Xây dựng – Lego
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Lá
A. Lớp Lá – 1:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Language (Kể chuyện): Đóng vai: “” Gấu con chia quà””
* Jumbo Art: Vẽ tự do
* Jumbo GYM (Chơi Nước):
B. Lớp Lá – 2:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Language (Kể chuyện): Đóng vai: “” Gấu con chia quà””
* Jumbo Art: Vẽ tự do
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Lớp Jumbo Seed-Bud (CS2)
A. Lớp Jumbo Seed:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Art: Làm tranh từ nguyên vật liệu mở
* Jumbo GYM (Sân Chơi Cát):
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Góc học tập – Xây dựng
B. Lớp Jumbo Bud:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Núi lửa phun trào
* Jumbo Language (Làm quen với chữ cái): Làm quen i, k, l
* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): Bông hồng tặng Mẹ và Cô
🥰Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Lớp Nhà trẻ Jumbo Baby (CS2)
* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): Mẹ yêu không nào
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Khám phá đồ dùng bằng điện
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Góc nấu ăn – Đọc sách
🍀Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Lớp Nhà trẻ Jumbo Baby (CS2)
* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): Mẹ yêu không nào
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Khám phá đồ dùng bằng điện
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Góc nấu ăn – Đọc sách
🍀Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Chồi
A. Lớp Chồi Song Ngữ:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Math (Toán Học): Tập viết 0 -> 10
* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): TH: Xếp hàng theo hiệu lệnh
* Jumbo GYM (Sân Chơi Cát):
B. Lớp Chồi:
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo GYM (Sân Chơi Cát):
* Jumbo Language (Làm quen với chữ cái): Tập đồ chữ u, ư
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): TN: Sự kỳ diệu của nam châm
* Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Lá
A. Lớp Lá – 1:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Language (Làm quen với chữ cái): Hoàn thành bài tập viết chữ cái
* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Chả giò chiên tôm thịt
B. Lớp Lá – 2:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Math (Toán Học): Trò chơi toán học
* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Sinh tố bơ
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Lớp Jumbo Seed-Bud (CS2)
A. Lớp Jumbo Seed:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): TN: Vật nổi – vật chìm
* Jumbo Math (Toán Học): Nhận biết số 9
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Góc Lego – Bác sĩ
B. Lớp Jumbo Bud:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Math (Toán Học): Tập viết số 1, 2, 3
* Jumbo Art: Trang trí hoa tặng cô
* Jumbo GYM (Sân Chơi Cát):
🍀Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Lớp Nhà trẻ Jumbo Baby (CS2)
* Jumbo Art: Di màu chú Chó
* Jumbo Math (Toán Học): Phía trên – Phía dưới
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Vận động sân cỏ: Chơi với vòng
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo Language (Kể chuyện): Thỏ con không vâng lời
🍀Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Nhà trẻ
A. Lớp PreK1:
* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): Mẹ yêu không nào
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo GYM (Sân Chơi Cát):
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Bé khám phá: “” Nồi, chảo””
B. Lớp PreK2:
* Jumbo Language (Kể chuyện): Thơ: Quạt cho bà ngủ
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Ôn KN: Cầm muỗng
* Jumbo GYM (Sân Chơi Cát):
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Phân lai – Lego
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Mầm
A. Lớp Mầm Song Ngữ:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Làm kem
* Jumbo Art: Vẽ hình tròn, vuông
* Jumbo GYM (Chơi Nước):
B. Lớp Mầm:
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo GYM (Chơi Nước):
* Jumbo Language(Bé tập làm ca sĩ): VĐTN: Chú thỏ con
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Làm kem
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Chồi
A. Lớp Chồi Song Ngữ:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Science(Khoa Học-Thí Nghiệm): TN: Sự kỳ diệu của nam châm
* Jumbo Art: Bé cắt dán theo hình mẫu
* Jumbo GYM (Chơi Nước):
B. Lớp Chồi:
* Jumbo Math (Toán Học): Tập viết 0 -> 10
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Đọc sách – Lego
* Jumbo Art: Bé cắt dán theo hình mẫu
* Jumbo GYM (Chơi Nước):
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Lá
A. Lớp Lá – 1:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bật nối tiếp vào vòng
* Jumbo Math (Toán Học): Trò chơi toán học
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): TN: “” Trứng sống – trứng chín””
B. Lớp Lá – 2:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Language (Làm quen với chữ cái): Hoàn thành bài tập viết chữ cái
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bật nối tiếp vào vòng
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): TN: “” Trứng sống – trứng chín””
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Nhà trẻ
A. Lớp PreK1:
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bé vận động sân cỏ
* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): Ôn các bài hát đã học
* Jumbo Art: Bé tô màu ấm điện
* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Bé làm sinh tố trái cây
B. Lớp PreK2:
* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): Ôn các bài hát đã học
* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Bé làm sinh tố trái cây
* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Ôn kỹ năng chào hỏi
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Lego
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Mầm
A. Lớp Mầm Song Ngữ:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): Hát: Chú thỏ con
* Jumbo Art: Tô màu cái ly của bé
* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): THKN: Thay đồ
B. Lớp Mầm:
* Jumbo Art: Tô màu cái ly của bé
* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Cơm chiên dương châu
* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): THKN: Thay đồ
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Lego – Lắp táp
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Chồi
A. Lớp Chồi Song Ngữ:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): VĐTN: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
* Jumbo Art: Vẽ ngôi nhà bé
* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Xếp hàng theo hiệu lệnh
B. Lớp Chồi:
* Jumbo GYM (Đá bóng/Aerobic):
* Jumbo Language (Kể chuyện): Thơ: Chiếc quạt nan
* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Xếp hàng theo hiệu lệnh
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Đọc sách – Xây dựng
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Lá
A. Lớp Lá – 1:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo GYM (Đá bóng/Aerobic):
* Jumbo Language (Làm quen với chữ cái): Trò chơi chữ cái
* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Ứng khó khi đi lạc (2)
B. Lớp Lá – 2:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Math (Toán Học): Trò chơi toán học
* Jumbo Language (Làm quen với chữ cái): Trò chơi chữ cái
* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Ứng khó khi đi lạc (2)
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Lớp Jumbo Seed-Bud (CS2)
A. Lớp Jumbo Seed:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Langusge (Bé tập làm ca sĩ): Đi học về
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Vận động sân cỏ
* Jumbo Math (Toán học): Ôn tập và làm bài tập về số 8
B. Lớp Jumbo Bud:
* Jumbo Skills (Bé tập làm đầu bếp): Bắp xào bơ
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Art: Vẽ, tô màu cây xanh trong Trường An
* Jumbo Language (Kể chuyện): Ôn tập Sự tích bông hoa cúc trắng
* Jumbo Gym (Chơi nước):
🍀Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Nhà trẻ
A. Lớp PreK1:
* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): Tập tầm vong
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Ôn kỹ năng chào hỏi
* Jumbo Language (Kể chuyện): Thỏ con không vâng lời
* Jumbo Art: Bé trang trí ấm điện
B. Lớp PreK2:
* Jumbo Language (Kể chuyện): Thỏ con không vâng lời
* Jumbo English Giáo viên bản ngữ:
* Jumbo Math (Toán Học): Bé nhận biết – phân biệt: To – nhỏ
* Jumbo Art: Bé tô màu ấm điện
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Học tập – Xây dựng
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]