2023-02-27-Hình ảnh bé Khối Lá

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Lá
A. Lớp Lá – 1:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bật nối tiếp vào vòng
* Jumbo Math (Toán Học): Trò chơi toán học
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): TN: “” Trứng sống – trứng chín””
B. Lớp Lá – 2:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Language (Làm quen với chữ cái): Hoàn thành bài tập viết chữ cái
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bật nối tiếp vào vòng
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): TN: “” Trứng sống – trứng chín””
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

2023-02-27-Hình ảnh Bé Khối Lá

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
Facebooktwitterpinterestlinkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *