2023-02-20-Hình ảnh bé Khối Lá

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Lá
A. Lớp Lá – 1:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Đi trên thang thăng bằng có mang vật
* Jumbo Math (Toán Học): Khối chữ nhật, khối vuông
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Đổi màu bắp cải tím
B. Lớp Lá – 2:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Language (Làm quen với chữ cái): Nhận biết chữ r,s,t
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Đi trên thang thăng bằng có mang vật
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Đổi màu bắp cải tím
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

2023-02-20-Hình ảnh Bé Khối Lá

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
Facebooktwitterpinterestlinkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *