2023-02-14-Hình ảnh bé lớp Jumbo Seed + Bud

Hình ảnh sinh hoạt các bé Lớp Seed-Bud (CS2)
A. Lớp Jumbo Seed:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Math (Toán Học): So sánh nhiều hơn, ít hơn
* Jumbo GYM (Sân Chơi Cát):
* Jumbo GYM (Sân Chơi Cát/ Nước):
B. Lớp Jumbo Bud:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Math (Toán Học): Xem đồng hồ
* Jumbo Language (Kể chuyện): Sự tích Bông hoa cúc trắng
🍀Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

2023-02-14-Hình ảnh Lớp Jumbo Seed

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
Facebooktwitterpinterestlinkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *