2023-02-09-Hình ảnh bé Lớp Jumbo Seed + Bud

Hình ảnh sinh hoạt các bé Lớp Jumbo Seed-Bud (CS2)
A. Lớp Jumbo Seed:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Nước tắc
* Jumbo GYM (Chơi Nước):
* Jumbo Skills (HĐ Góc): Gia đình – Đọc sách
B. Lớp Jumbo Bud:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Language (Làm quen với chữ cái): Ôn tập và tập đồ chữ cái: o, ô, ơ
* Jumbo Math (Toán Học): Ôn tập: Thêm bớt trong phạm vi 5
* Jumbo Art: Khảm tranh từ lá cây
🍀Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

2023-02-09-Hình ảnh Bé Khối Seed

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
Facebooktwitterpinterestlinkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *