2023-01-30-Hình ảnh bé Khối Lá

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Lá
A. Lớp Lá – 1:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Đi trên thang thăng
* Jumbo Math (Toán Học): Nhận biết thời gian trên đồng hồ
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Cây xanh và môi trường sống
B. Lớp Lá – 2:
* Anh văn theo chương trình Song Ngữ
* Jumbo Language (Làm quen với chữ cái): Nhận biết chữ m, n
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Đi trên thang thăng
* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Cây xanh và môi trường sống
Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

2023-01-30-Hình ảnh Bé Khối Lá

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
Facebooktwitterpinterestlinkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *