2023-01-05-Hình ảnh bé Khối Lá

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Lá

A. Lớp Lá – 1:

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo GYM (Chơi Nước):

* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): Tập văn nghệ Xuân

* Jumbo Math (Toán Học): Bài tập: Sắp xếp theo qui tắt 2:1

B. Lớp Lá – 2:

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Math (Toán Học): Sắp xếp theo qui tắt 2:1

* Jumbo Language (Bé tập làm ca sĩ): Tập văn nghệ Xuân

* Jumbo GYM (Chơi Nước):

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

2023-01-05-Hình ảnh Bé Khối Lá

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
Facebooktwitterpinterestlinkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *