2022-12-26-Hình ảnh bé Khối Lá

Hình ảnh sinh hoạt các bé Khối Lá

A. Lớp Lá – 1:

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Tung và bắt bóng bằng 2 tay

* Jumbo Math (Toán Học): Viết số 1 – 20

* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Khám phá vòng đời của bướm

B. Lớp Lá – 2:

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Language (Làm quen với chữ cái): Nhận biết chữ e – ê

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Tung và bắt bóng bằng 2 tay

* Jumbo Science (Khoa Học-Thí Nghiệm): Khám phá vòng đời của bướm

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

2022-12-26-Hình ảnh Bé Khối Lá

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
Facebooktwitterpinterestlinkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *