Hình thành khả năng tự kiểm soát cho trẻ

Khả năng tự kiểm soát có một vai trò quan trọng, đối với sự trưởng thành của trẻ. Cha mẹ nên là thế nào để bồi đắp khả năng tự kiểm soát của trẻ? Các chuyên gia giáo dục đã có những lời khuyên dành cho cha mẹ như sau:

kha-nang-tu-kiem-soat-cho-tre-1

  • Giáo dục kịp thời ngay khi con còn nhỏ.   

kha-nang-tu-kiem-soat-cho-tre-2

Bắt đầu từ khi trẻ có thể hiểu được lời nói của người lớn, cha mẹ phải chú ý giúp trẻ từng bước học được cách đánh giá mức độ phù hợp trong hành vi của bản thân, nghĩa là khiến trẻ dần hiểu rõ điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Thông thường, khi trẻ còn nhỏ, việc giáo dục khả năng tự kiểm soát chủ yếu thông qua các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Khi mới bắt đầu, có thể trẻ sẽ găọ một chút khó khăn nhưng sau một thời gian, trẻ sẽ học được cách kiểm soát, nghiêm khắc với bản thân, đồng thời sẽ hình thành thói quen tốt.

  • Kích thích tính tự giác của trẻ.

kha-nang-tu-kiem-soat-cho-tre-3

Sự phát triển về khả năng tự kiểm soát có quan hệ mật thiết với tính tự giác và tính kiên trì. Cha mẹ nên kích thích tính tự giác, giúp trẻ xây dựng thói quen và hành vi tốt.

  • Cần có đủ lòng kiên nhẫn. 

kha-nang-tu-kiem-soat-cho-tre-4

Khi trẻ có những hành vi thiếu tính kiểm soát, cha mẹ nhất định phải bình tĩnh, kiên trì thuyết phục. Đồng thời, cha mẹ cũnng nên xem xét lại phương pháp giáo dục của mình đã phù hợp chưa, có khiến trẻ cảm thấy vui vẻ và sẵn sàng chấp nhận hay không. Mặt khác, cha mẹ cũng cần kiểm tra xem các quy định đề ra có điều khì ép buộc trẻ không. Cách đối xử hòa nhã, nhẫn nại và có tính thuyết phục cao nhất sẽ thay đổi được những thói quen xấu của trẻ, giúp trẻ trở thành một người có khả năng tự kiểm soát cao. Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz hy vọng rằng bài viết này hữu dụng cho Quý vị Phụ Huynh trong việc giáo dục và dạy dỗ Trẻ nhỏ.

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *