02-03-2021 – Lớp K2 (Chồi 4-5 Tuổi)Ngày 02/03/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI) JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 02/03/2021

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Cầm kéo

* Jumbo Skill:Ôn tập chữ đã học

Jumbo Science-Khám phá KH Trò chuyện ngày 8/3

Hình ảnh hoạt động sinh hoạt – vui chơi lớp K2 ngày 03-02-2021:

2021-03-02 – Lớp K2SN (Chồi 4-5 Tuổi)

Flickr Album Gallery Pro Powered By: WeblizarFacebooktwitterpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *