Hình ảnh hoạt động vui chơi và học tập hàng ngày của Trẻ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin
6Apr2021

Ngày 24/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 24/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Tập văn nghệ

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Khoai lang chiên

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 24/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 24/6/2020

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bật tách chụm vào vòng

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Tập văn nghệ

* Anh Văn – VN:

* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Đóng vai ” nhổ củ cải”

* Jumbo Math (Toán Học): làm quen số 8

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 24/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 24/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Tập văn nghệ

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Bé tìm hiểu rau cải. Củ cà rốt – cà chua

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Bé mặc quần

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 24/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 24/6/2020

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Nước cam vắt

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Ôn KN đã học

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 24/6/2020- Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 24/6/2020

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): bé chơi với bóng

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo Art: Nặn quả cam

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 24/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK1 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 24/6/2020

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước): * Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bé chơi với vòng

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): VDTn : bé` khỏe bé ngoan

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ”- Nấu ăn – gia đình – lego

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 23/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 23/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): -Tập văn nghệ – góc lego – học tập

* Jumbo Language & Skills (Làm quen với chữ cái): Ôn lại các chử đã học

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 23/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 23/6/2020

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Khoai lang chiên

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Khoai lang chiên

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 23/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 23/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ‘- Bán hàng – tô màu – lego

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 23/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 23/6/2020

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Anh Văn – VN:

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): Bé trồng cây đậu xanh

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): Tập văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 23/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 23/6/2020

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): n: in hình từ rau củ* : *

Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): VDTn : bé` khỏe bé ngoan

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ”’- Nấu ăn – gia đình – lego

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 23/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK1 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 23/6/2020

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): In: in hình từ rau củ

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): VDTn : bé` khỏe bé ngoan

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): KN gọi cô khi đi vệ sinh

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Mèo đuổi chuột

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 22/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 22/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tập văn nghệ

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 22/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 22/6/2020

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu các loại củ

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ‘- lego – học tập – xây dựng – Tập văn nghệ

* Anh Văn – VN

: * Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bật tách chụm vào vòng

* Jumbo Language & Skills (Làm quen với chữ cái): làm bài tập

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 22/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 22/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Art: Làm quả khế từ giấy màu

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Canh rong biển

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Canh rong biển

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 22/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 22/6/2020

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ‘- Góc nấu ăn – gia đình – lego

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Bé tìm hiểu các loài rau

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Cây rau của thỏ út

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Tập văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 22/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 22/6/2020

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Chuyện ” cây Táo”

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bật xa 10cm* Anh Văn – VN:

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Lợi ích rau củ quả

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Ôn KN biết gọi cô khi đi vệ sinh

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 22/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK1 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 22/6/2020

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Chuyện ” cây Táo”

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bật xa 10cm

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ‘- Xem tranh – rau củ quả

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Lợi ích rau củ quả

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ‘- Nấu ăn – gia đình – lego

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

5Apr2021

Ngày 19/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 19/6/2020

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo Art: Nặn quả cam

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): tập văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

5Apr2021

Ngày 19/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 19/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): chơi tự do sân cỏ

* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Nhổ củ cải

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

5Apr2021

Ngày 19/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 19/6/2020

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Canh rau mồng tơ nấu với tôm

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Canh rau mồng tơ nấu với tôm

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bé chơi với bóng*

Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ”’- Bác sĩ – gia đình

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Thơ : rau ngót , rau đay

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

5Apr2021

Ngày 18/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 18/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Math (Toán Học): thêm bớt trong phạm vi 8

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): bật xa 50cm

* Jumbo Language & Skills (Làm quen với chữ cái): Tập văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

5Apr2021

Ngày 18/6/1900 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 18/6/2020

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): Sự lan tỏ của nước

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): Sự lan tỏ của nước

* Jumbo Language & Skills (Làm quen với chữ cái): tập văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

5Apr2021

Ngày 18/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 18/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Math (Toán Học): Phân biệt trước – sau

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Ngồi lăn bóng

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Cởi áo

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

5Apr2021

Ngày 18/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 18/6/2020

* Jumbo Math (Toán Học): Nhận biết cao – thấp

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): chơi tự do sân cỏ

* Anh Văn – VN: * Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Nghe hát ” em ra vườn rau”

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Đi qua vật cản có mang vật trên tay

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

5Apr2021

Ngày 18/6/2020- Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 18/6/2020

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): VĐTN : vườn cây của ba

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo Math (Toán Học): Nhận biết màu xanh lá cây

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ”- Xây dựng – lego

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

5Apr2021

Ngày 18/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK1 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 18/6/2020

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát): TCVĐ ” các ngón tay”

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Thơ : rau ngót , rau đay

* Jumbo Math (Toán Học): Nhận biết màu xanh lá cây

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ‘- Xây dựng – lego

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

5Apr2021

Ngày 17/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 17/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Tập văn nghệ

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Trái cây tô

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

5Apr2021

Ngày 17/6/1900 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 17/6/2020

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): choi tự do sân cỏ

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): tập văn nghệ

* Anh Văn – VN:

* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): tập văn nghệ

* Jumbo Math (Toán Học): Làm bài tập

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

5Apr2021

Ngày 17/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1SN (MẦM) ngày 17/6/2020

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Canh rau mồng tơ nấu thịt

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Không đi theo người lạ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]