Hình ảnh hoạt động vui chơi và học tập hàng ngày của Trẻ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin
16Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 9/12/2019

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Nghe hát ” bác đưa thư vui tính”

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bò trong đường thẳng

* Anh Văn – VN:

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu ông già Nole

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Góc gia đình – xem tranh

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 6/12/2019

* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Ba chú heo con
* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kĩ năng cầm bút
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Tung bóng và bắt bóng bằng 2 tay
* Jumbo Art: Vẽ đàn gà
* Các bạn tham gia sinh nhật hai bạn Phong Vũ.

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 6/12/2019

* Anh văn theo chương trình song ngữ
* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):
* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Thơ “Chú bộ đội hành quân trong mưa”

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 6/12/2019

* Jumbo Art: Tô màu chú bộ đội
* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bé chơi với xe
* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Ôn kĩ năng Cầm ly
* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Ôn thơ, bài hát đã học

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 6/12/2019

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bé chơi với xe
* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Ôn thơ
* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):
* Jumbo Art: Tô màu hình chú bộ đội* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kĩ năng lau m,ặt

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 5/12/2019

* Anh văn theo chương trình song ngữ * Jumbo Math (Toán Học): Thêm bớt trong phạm vi 7

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Tung và bắt bóng bằng 2 tay

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kĩ năng tập cầm bút

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 5/12/2019

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): Bong bóng xà phòng
* Anh Văn – Mỹ:
* Jumbo Math (Toán Học): Ôn nhận biết số từ 1 -7
* Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Nghe hát ” chú voi con ở Bản đôn’

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 5/12/2019

“* Anh văn theo chương trình song ngữ
* Jumbo Math (Toán Học): Đếm đến 3 – Nhận biết nhóm đối tượng có số lượng là 3
Ôn đếm vẹt 0-30
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Chạy liên tục trong đường ziczac
* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kỹ năng: Con biết dọn đồ chơi”

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 5/12/2019

* Jumbo Math (Toán Học): Tập đếm từ 0 -30
* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Ngồi học đúng tư thế
* Anh Văn – VN:
* Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Nghe hát ” cháu thương chú bộ đội”
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bò chui qua cổng có mang vật trên lưng
* Các bé tham gia sinh nhật bạn Thế Minh.

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 5/12/2019

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): VD0: em bé giải phóng quân
* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):
* Anh Văn – Mỹ:
* Jumbo Math (Toán Học): Nhận biết cao hơn – thấp hơn
* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Góc đầu bếp – bán hàng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 5/12/2019

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):
* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Vận động ” em bé giải phóng quân”
* Anh Văn – Mỹ:
* Jumbo Math (Toán Học): Nhận biết màu đỏ
* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – xem tranh – lego

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 4/12/2019

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):
* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):
* Anh Văn – VN:
* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kĩ năng Bé đi vệ sinh biết dùng vòi xịt nuov1 và dùng giấy lau
* Jumbo Math (Toán Học): Nhận biết số 1- 7

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 4/12/2019

* Anh văn theo chương trình song ngữ
* Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Cháu thương chú bộ đội
* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Trò chuyện về chú bộ độ
i* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kỹ năng: Ngồi học đúng tư thế

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 4/12/2019

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): chơi tự do
* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – gia đình – lego – nấu ăn
* Anh Văn – VN:
* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Lột trứng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 4/12/2019

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Lột trứng
* Anh Văn – VN:
* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Ôn bài hát ” em bé giải phóng quân”
* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Góc xây dựng – gia đình

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 2/12/2019

* Anh văn theo chương trình song ngữ
* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu 1 số vật nuôi trong gia đình
* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):
* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 2/12/2019

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu 1 số con vật nuôi trong gia đình
* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Xây dựng sở thú- lego – gia đình
* Anh Văn – VN:
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Vận động bóng và chơi tự do
* Jumbo Language & Skills (Làm quen với chữ cái): – Bài tập chữ cái đã học

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 2/12/2019

* Anh văn theo chương trình song ngữ
* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):
* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Bé làm sushi
* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Bé làm sushi

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 2/12/2019

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Góc xây dựng – gia đình – âm nhạc
* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu về các sinh hoạt cgú bộ đội
* Anh Văn – Mỹ:
* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Ba chú heo con
* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Ngồi học đúng tư thế

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 2/12/2019

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Hát ” em bé giải phóng quân”

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Tung bóng bằng 2 tay
* Anh Văn – VN:
* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu ngày quân đội dân nhân
* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Rèn kĩ năng cầm ly

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

15Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 2/12/2019

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Nghe hát ” Em bégiải phóng quân”
* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Tung bóng qua dây
* Anh Văn – VN:
* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu về chú bộ đội* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Góc xem tranh – lego

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]