Hình ảnh hoạt động vui chơi và học tập hàng ngày của Trẻ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin
13Apr2021

Ngày 03/07/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 03/07/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Tập văn nghệ

* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Chuyện ” đôi bạn tốt”

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

13Apr2021

Ngày 03/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 03/7/2020

* Jumbo Art: Tập văn nghệ

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc):

* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Chuyện ” đôi bạn tốt”

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

13Apr2021

Ngày 03/07/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 03/07/2020

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Nước ép cà rốt

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Nước ép cà rốt

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): chơi tự do

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Siêu thị – lego – động vật

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Thơ ” chú mèo’

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

13Apr2021

Ngày 03/07/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK1 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 03/07/2020

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Nước ép cà rốt

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Nước ép cà rốt

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ‘- Lego – xem tranh – trái cây

* Jumbo Art: Làm con gà từ sữa chua

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): KN cầm muỗng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

13Apr2021

Ngày 02/07/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 02/7/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Math (Toán Học): so sánh giữa 2 số trong phạm vi 10

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Tập văn nghệ

* Jumbo Language & Skills (Làm quen với chữ cái): Tập văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

13Apr2021

Ngày 02/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 02/7/2020

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): vũ điệu của gạo

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): vũ điệu của gạo

* Jumbo Language & Skills (Làm quen với chữ cái): Tập văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

13Apr2021

Ngày 02/07/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 02/7/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Math (Toán Học): Ôn tập to – nhỏ

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Tập đi cầu thang

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): KN xì mũi , hắc hơi che miệng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

13Apr2021

Ngày 02/07/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 02/7/2020

* Jumbo Math (Toán Học): Ôn tập to – nhỏ

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bé chơi xe đạp

* Anh Văn – VN:

* Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Tập văn nghệ

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Tập đi cầu thang

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

13Apr2021

Ngày 02/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp  ngày 02/7/2020

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Thơ ” chú mèo’

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo Math (Toán Học): Ôn tập to – nhỏ

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ”’- Lego – xem tranh – truyện

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

13Apr2021

Ngày 02/07/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK1 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp  ngày 02/07/2020

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát): chơi tự do

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Thơ ” chú mèo’

* Jumbo Math (Toán Học): Ôn tập to – nhỏ

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ‘- Lego – xem tranh – trái cây

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

7Apr2021

Ngày 30/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 30/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Lego – nấu ăn – tạo hình

* Jumbo Language & Skills (Làm quen với chữ cái): ôn bảng chữ cái

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

7Apr2021

Ngày 30/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI)ngày 30/6/2020

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Nước ép dưa hấu

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Nước ép dưa hấu

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

7Apr2021

Ngày 30/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 30/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): Tập văn nghệ

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

7Apr2021

Ngày 30/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 30/6/2020

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): TN bong bóng xà phòng* :

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Thơ ” chú mèo’

Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ”- Lego – xem tranh – truyện

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

7Apr2021

Ngày 30/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK1 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 30/6/2020

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): TN bong bóng xà phòng

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Thơ ” chú mèo’

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): KN Cầm muỗng

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): VĐTN Tập tầm vong

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

7Apr2021

Ngày 29/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 29/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tập văn nghệ

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

7Apr2021

Ngày 29/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 29/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Art: Tô màu con mèo

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): nước ép thơm

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): nước ép thơm

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

7Apr2021

Ngày 29/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 29/6/2020

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ‘ Lego – gia đình

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu động vật sống trong gia đình

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Chuyện ” đôi bạn tốt”

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kn xì mũi , hắc hơi che miệng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

7Apr2021

Ngày 29/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 29/6/2020

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Hát ” rửa mặt như mèo”

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Đi có mang vật trên đầu

* Anh Văn – VN:

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu con chó

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): KN Cầm muỗng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

7Apr2021

Ngày 26/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 26/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Tập văn nghệ

* Jumbo Art: vẽ sáng tạo

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

7Apr2021

Ngày 26/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 26/6/2020

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo Art: Tập văn nghệ

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Không nhận xét ngoại hình ai đó,trừ lời khen

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

7Apr2021

Ngày 26/6/1900 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 26/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): chơi tự do sân cỏ

* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Truyện chú đỗ con

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

7Apr2021

Ngày 26/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 26/6/2020

* Jumbo Art: Tập văn nghệ

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc):

* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Sự tích cây thì là

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

7Apr2021

Ngày 26/6/2020- Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 26/6/2020

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Bắp xào bơ

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Bắp xào bơ

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bé chơi với vòng

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ”’- Nấu ăn – gia đình – lego

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Chuyện ” cây Táo”

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 25/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 25/6/2020 *

Anh văn theo chương trình song ngữ* Jumbo Math (Toán Học): so sánh ít nhiều

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Tập văn nghệ – góc tạo hình

* Jumbo Language & Skills (Làm quen với chữ cái): tập văn nghệ – góc học tập

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 25/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 25/6/2020

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): Bơm bóng bay bằng backing soda

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): Bơm bóng bay bằng backing soda

* Jumbo Language & Skills (Làm quen với chữ cái): Bài hát lý cây xanh

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 25/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 25/6/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Math (Toán Học): Bé phân biệt trái – phải

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): tập văn nghệ

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Cởi áo

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 25/6/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 25/6/2020

* Jumbo Math (Toán Học): Nhận biết trái – phải

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Đi theo hướng thẳng trong đường hẹp

* Anh Văn – VN: * Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Tập văn nghệ

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): chơi tự do sân cỏ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 25/6/1900 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 25/6/2020

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): VDTn : bé` khỏe bé ngoan

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo Math (Toán Học): Nhận biết màu đỏ – vàng

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ”’- Nấu ăn – gia đình – lego

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

6Apr2021

Ngày 25/6/1900 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK1 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 25/6/2020

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát): bé chơi với bóng

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Chuyện ” cây Táo”

* Jumbo Math (Toán Học): Nhận biết màu đỏ – vàng

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ”- Xem tranh – rau củ quả

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]