Hình ảnh hoạt động vui chơi và học tập hàng ngày của Trẻ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin
21Sep2020

Ngày 13/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 13/12/2019

* Jumbo Art: Nặn các vật theo ý tưởng , sáng tạo của bé

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Góc xây dựng – lego – gia đình

* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Kể chuyện về người đưa thư

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

17Sep2020

Ngày 13/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 13/12/2019

* Jumbo Art: Dán con bạch tuột

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bé chơi với bóng

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kĩ năng cầm muỗng

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Ôn thơ, bài hát

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

17Sep2020

Ngày 13/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK1 (Nhà Trẻ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 13/12/2019

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bé chơi với bóng

*Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Ôn thơ ” chú hải quân”

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo Art: Dán con bạch tuột* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Ôn kĩ năng lau mặt

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

17Sep2020

Ngày 12/12/2019- Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 12/12/2019

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Math (Toán Học): Ôn thêm bớt trong phạm vi 7

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Ném xa bằng 1 tay

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kĩ năng bé dùng giấy khi đi vệ sinh

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

17Sep2020

Ngày 12/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (Chồi)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 12/12/2019

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): Phân tầng chất lỏng

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Math (Toán Học): Trò chơi các con số đã học

* Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Rửa mặt như mèo

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

17Sep2020

Ngày 12/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 SN(MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 12/12/2019

* Anh văn theo chương trình song ngữ* Jumbo Math (Toán Học): Số lượng 4 và chữ số 4

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Tung và bắt bóng bằng 02 tay

Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kỹ năng: Con biết dọn dồ chơi đồ dùng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

17Sep2020

Ngày 12/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 12/12/2019

* Jumbo Math (Toán Học): Bé nhận biết to – nhỏ

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kĩ năng cất đồ chơi ngăn nắp

* Anh Văn – VN:

* Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Nghe hát ” bác đưa thư vui tính”

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Chạy , đi theo hiệu lệnh Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

17Sep2020

Ngày 12/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 12/12/2019

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Nghe hát ” bác đưa thư vui tính”

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát): * Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Math (Toán Học): Ôn nhận biết Cao hơn – thấp hơn

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – góc xâu vòng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

17Sep2020

Ngày 12/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK1 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 12/12/2019

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Thơ ” chú hải quân”

* Anh Văn – Mỹ: * Jumbo Math (Toán Học): Ôn nhận biết màu đỏ

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Góc lego – gia đình

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

17Sep2020

Ngày 11/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (Chồi)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 11/12/2019

* Anh văn theo chương trình song ngữ* Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Đố bạn

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Bánh phòng tôm

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

17Sep2020

Ngày 11/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (Chồi)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 11/12/2019

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát): * Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Anh Văn – VN: * Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kĩ năng cầm kéo

* Jumbo Math (Toán Học): Thêm bớt trong phạm vi 6

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

17Sep2020

Ngày 11/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 11/12/2019

* Anh văn theo chương trình song ngữ* Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Bác đưa thư

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Trò chuyện về bác đưa thư

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kỹ năng: Ngồi học đúng tư thế

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

17Sep2020

Ngày 11/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 11/12/2019

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Bánh rán phô mai

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo GYM (Bóng đá/Yoga):

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

17Sep2020

Ngày 11/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK2 (Nhà Trẻ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 11/12/2019

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bé chơi với xe

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Góc trái cây – nấu ăn – búp bê

* Anh Văn – VN:

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Ngũ sắc lung linh

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

17Sep2020

Ngày 11/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK1 (Nhà Trẻ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 11/12/2019

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Ngũ sắc lung linh

* Anh Văn – VN:

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Ôn nghe hát ” bác đưa thư vui tính”

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Xem tranh – Lego – gia đình

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

17Sep2020

Ngày 10/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (Chồi)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 10/12/2019

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Xây sở thú – đọc sách động vật – lego

* Jumbo GYM (Bóng đá/Yoga):

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

17Sep2020

Ngày 10/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (Chồi)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 10/12/2019

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Sinh tố cam sữa

* Anh Văn – Mỹ: * Jumbo GYM (Bóng đá/Yoga):

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

17Sep2020

Ngày 10/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 10/12/2019

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Dán chùm bóng bay – Xây dựng bưu điện

* Jumbo GYM (Bóng đá/Yoga):

* Jumbo GYM (Bóng đá/Yoga): Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

17Sep2020

Ngày 10/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 10/12/2019

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Anh Văn – VN: * Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): Thí nghiệm vui về bong bóng

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): Thí nghiệm vui về bong bóng Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

17Sep2020

Ngày 10/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK2 (Nhà trẻ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 10/12/2019

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): Vũ điệu của sữa

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Nghe hát ” bác đưa thư vui tính

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): Góc bé làm bác sĩ Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

17Sep2020

Ngày 10/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK1 (Nhà trẻ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 10/12/2019

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): Vũ điệu của sữa

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Ôn kĩ năng lau mặt

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Trò chơi ” rồng rắn lên mây”

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

16Sep2020

Ngày 9/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (Chồi)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 9/12/2019

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu các con vật sống trong rừng

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

16Sep2020

Ngày 9/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (Chồi)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 9/12/2019

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu các con vật sống trong rừng

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Xây dựng sở thú – lego -bác sĩ thúy

* Anh Văn – VN:

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bật liên tục vào 5 ô

* Jumbo Language & Skills (Làm quen với chữ cái): Làm quen dấu ngã , dấu hỏi

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

16Sep2020

Ngày 9/12/2019 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 9/12/2019 ”

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Gà rán – Khoai tây chiên

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Gà rán – Khoai tây chiên”

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

16Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 9/12/2019

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): – Góc đóng vai – xây dựng – lego* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu về bác đưa thư

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Kể chuyện về người đưa thư

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Trẻ biết dọn đồ chơi , đồ dùng khi chơi , học xong

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

16Sep2020

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 9/12/2019

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Nghe hát ” bác đưa thư vui tính”

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Đi theo hướng thẳng

* Anh Văn – VN:

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu về ông già Noel

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Rèn kĩ năng cầm muỗng Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]