Hình ảnh hoạt động vui chơi và học tập hàng ngày của Trẻ

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Hôm nay 04-05-2016, Bên cạnh các hoạt động học tập, sinh hoạt và vui chơi, Các bé lớp PreK & K Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz còn được sinh hoạt tiết học vận động với nhạc Aerobics & Yoga (thời lượng 30 phút, tuần 3 buổi). Sau đây là hình ảnh tiết học Aerobics & Yoga trong ngày 04-05-2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]

Hôm nay 04-05-2016, Bên cạnh các hoạt động học tập, sinh hoạt và vui chơi, Các bé lớp PreK & K Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz còn được sinh hoạt tiết học vận động: Cảm Thụ Âm Nhạc – Đàn Organ (thời lượng 45 phút, tuần 2 buổi vào thứ 4, 6). Sau đây là hình ảnh tiết học Cảm Thụ Âm Nhạc – Đàn Organ trong ngày 04-05-2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]

Hôm nay, 04-05-2016, JumboKiz chào đón các em quay trở lại sau kỳ nghĩ lễ 30/4 và 01/05 dài ngày. Các bé vẫn còn đang lưu luyến cảm giác được đi vui chơi & nghỉ mát trong kỳ nghĩ lễ, Do vậy, hôm nay các cô Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz cùng tổ chức các hoạt động sinh hoạt & vui chơi vui nhộn để cho bé nhanh chóng thích nghi lại và có những giây phút thật thoải mái tại Trường. Sau đây là những hoạt động của lớp Jumbo PreKK (từ 36 tháng trở lên).  […]

Hôm nay, 04-05-2016, JumboKiz chào đón các em quay trở lại sau kỳ nghĩ lễ 30/4 và 01/05 dài ngày. Các bé vẫn còn đang lưu luyến cảm giác được đi vui chơi & nghỉ mát trong kỳ nghĩ lễ, Do vậy, hôm nay các cô Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz cùng tổ chức các hoạt động sinh hoạt & vui chơi vui nhộn để cho bé nhanh chóng thích nghi lại và có những giây phút thật thoải mái tại Trường. Sau đây là những hoạt động của lớp Jumbo PreK2 (từ 24 – 36 tháng).  […]

Hôm nay, 04-05-2016, JumboKiz chào đón các em quay trở lại sau kỳ nghĩ lễ 30/4 và 01/05 dài ngày. Các bé vẫn còn đang lưu luyến cảm giác được đi vui chơi & nghỉ mát trong kỳ nghĩ lễ, Do vậy, hôm nay các cô Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz cùng tổ chức các hoạt động sinh hoạt & vui chơi vui nhộn để cho bé nhanh chóng thích nghi lại và có những giây phút thật thoải mái tại Trường. Sau đây là những hoạt động của lớp Jumbo PreK1 (từ 16 – 24 tháng).  […]

Hôm nay 29-04-2016, Bên cạnh các hoạt động học tập, sinh hoạt và vui chơi, Các bé lớp PreK & K Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz còn được sinh hoạt tiết học vận động với nhạc Aerobics & Yoga (thời lượng 30 phút, tuần 3 buổi). Sau đây là hình ảnh tiết học Aerobics & Yoga trong ngày 29-4-2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]

Hôm nay 29-04-2016, Bên cạnh các hoạt động học tập, sinh hoạt và vui chơi, Các bé lớp PreK & K Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz còn được sinh hoạt tiết học vận động: Cảm Thụ Âm Nhạc – Đàn Organ (thời lượng 45 phút, tuần 2 buổi vào thứ 4, 6). Sau đây là hình ảnh tiết học Cảm Thụ Âm Nhạc – Đàn Organ trong ngày 29-4-2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]

Hôm nay 26-04-2016, Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt và học tập, Các bé lớp PreK2 & K  Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz còn được sinh hoạt tiết học năng khiếu: Bé Tập Làm Họa Sĩ với thời lượng 30 phút, tuần 2 buổi. Sau đây là hình ảnh tiết học Bé Tập Làm Họa Sĩ trong ngày 26-4-2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]

Hôm nay 26-04-2016, Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt và học tập, Các bé lớp PreK2 & K  Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz còn được sinh hoạt tiết học năng khiếu: Bé Tập Làm Họa Sĩ với thời lượng 30 phút, tuần 2 buổi. Sau đây là hình ảnh tiết học Bé Tập Làm Họa Sĩ trong ngày 26-4-2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]