Hình ảnh hoạt động vui chơi và học tập hàng ngày của Trẻ

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Hôm nay, 13-4-2016, Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt – vui chơi – học tập hàng ngày, Các Bé Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz còn được tham gia Hoạt Động Sáng Tạo: Làm Đồ Chơi & Thủ Công với thời lượng 30 phút (2 tiết/tuần vào thứ 2, 4). Sau đây là một số hình ảnh thu được trong tiết học Sáng Tạo: Làm Đồ Chơi & Thủ Công vào ngày 13-4-2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]

Hôm nay, 13-4-2016, Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt – vui chơi – học tập hàng ngày, Các Bé Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz còn được tham gia tiết học Cảm Thụ Âm Nhạc – Đàn Organ với thời lượng 45 phút (2 tiết/tuần vào thứ 4, 6). Sau đây là một số hình ảnh thu được trong tiết học Aerobics vào ngày 13-4-2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]

Hôm nay, 12-4-2016, Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt – vui chơi – học tập hàng ngày, Các Bé Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz còn được tham gia tiết học Bé Tập Làm Họa Sĩ – Tập Vẽ với thời lượng 30 phút (2 tiết/tuần vào thứ 3, 5). Sau đây là một số hình ảnh thu được trong tiết học Bé Tập Làm Họa Sĩ vào ngày 12-4-2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]

Hôm nay, 12-4-2016, Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt – vui chơi – học tập hàng ngày, Các Bé Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz còn được tham gia tiết học Aerobics với thời lượng 30 phút (3 tiết/tuần vào thứ 2, 3, 6). Sau đây là một số hình ảnh thu được trong tiết học Aerobics vào ngày 12-4-2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]

Hôm nay, 11-4-2016, Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt – vui chơi – học tập hàng ngày, Các Bé Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz còn được tham gia tiết học: Hoạt Động Sáng Tạo – Làm Đồ Chơi & Thủ Công với thời lượng 30 phút (2 tiết/tuần vào thứ 2, 4). Sau đây là một số hình ảnh thu được trong tiết học Tự Làm Đồ Chơi & Thủ Công vào ngày 11-4-2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]

Hôm nay, 11-4-2016, Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt – vui chơi – học tập hàng ngày, Các Bé Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz còn được tham gia tiết học Aerobics với thời lượng 30 phút (3 tiết/tuần vào thứ 2, 3, 6). Sau đây là một số hình ảnh thu được trong tiết học Aerobics vào ngày 11-4-2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]

Hôm nay, 8/4/2016, Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt – vui chơi – học tập hàng ngày, Các Bé Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz còn được tham gia tiết học năng khiếu: Cảm Thụ Âm Nhạc – Đàn Organ với thời lượng 45 phút (2 tiết/tuần vào thứ 4 – 6). Sau đây là một số hình ảnh thu được trong tiết học xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]

Hôm nay, 8/4/2016 Bên cạnh các hoạt động vui chơi – học tập, Các Bé Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz còn được tham gia tiết học “Aerobics & Yoga” với thời lượng 30 phút (3 buổi/tuần vào thứ 2, 3, 6). Sau đây là một số hình ảnh từ tiết học Aerobics & Yoga trong ngày 8/4/2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]

Hôm nay, 7/4/2016 Các Bé Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz được cùng các cô khám phá và sinh hoạt hoạt động tiết học mới: Tiết học “Hoạt Động Sáng Tạo – Làm Đồ Chơi & Thủ Công”, dự kiến sẽ bắt đầu tổ chức từ ngày 7/4/2016, với thời lượng 2 buổi/tuần, mỗi buổi 30-45 phút vào thứ 2-4 (hôm nay tạm thay thế tiết Vẽ). […]

Hôm nay, 6-4-2016, bên cạnh các hoạt động trong ngày, Các Bé Lớp Jumbo K & PreK còn được tham gia tiết học “Cảm Thụ Âm Nhạc – Đàn Organ” trong 45 phút, 2 buổi/tuần vào thứ 4 và thứ 6. Sau đây là một số hình ảnh của tiết học trong ngày 06-04-2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh.

[…]

Hôm nay, 04/04/2016, Các em lớp Jumbo K & Jumbo PreK Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz được sinh hoạt vui chơi với tiết học Aerobics thứ hai hàng tuần (Aerobics & Yoga: tuần 3 buổi, mỗi buổi 30 phút vào thứ 2, 3, 6). Sau đây là một số hình ảnh thu được trong buổi học Aerobics ngày 4/4/2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]

Hôm nay, 01/04/2016, bên cạnh các hoạt động học tập và khám phá, các bé lớp Jumbo K & Jumbo PreK Trường Mầm Non Quận 7 JumboKIz còn được tham gia tiết học năng khiếu: Cảm Thụ Âm Nhạc – Đàn Organ (45 phút/buổi, 02 buổi/tuần vào thứ 4 – 6). Sau đây là những hình ảnh trong tiết học Organ ngày 01-04-2016 xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]

Hôm nay, 31-03-2016, Các Bé Lớp PreK & K bắt đầu tham gia lớp năng khiếu “Bé Tập Làm Họa Sĩ – Tập Vẽ” với số lượng 02 tiết/tuần (mỗi tiết 30 phút, vào thứ 3 và thứ 5 hằng tuần). Chủ đề hôm nay: các em tập cầm bút chì và bút sáp màu, chủ đề vẽ mưa rơi… Sau đây là những hình ảnh thu được trong tiết học Vẽ xin được chia sẻ cùng Quý Phụ Huynh. […]