Category "Nội dung vui chơi học tập chi tiết hàng tuần của các Lớp"

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 03 tháng 11/2016 (từ ngày 14/11 đến hết ngày 18/11/2016) lớp K1 (3 – 4 tuổi)). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – học tập tại Trường.

[…]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 04 tháng 11/2016 (từ ngày 21/11 đến hết ngày 25/11/2016). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 04 tháng 11/2016 (từ ngày 21/11 đến hết ngày 25/11/2016). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 04 tháng 11/2016 (từ ngày 21/11 đến hết ngày 25/11/2016). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 03 tháng 11/2016 (từ ngày 14/11 đến hết ngày 18/11/2016) lớp K3 (Lá – 5 tuổi)). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – học tập tại Trường.

[…]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 03 tháng 11/2016 (từ ngày 14/11 đến hết ngày 18/11/2016) lớp K2 (Chồi – 4 tuổi)). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – học tập tại Trường.

[…]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 03 tháng 11/2016 (từ ngày 14/11 đến hết ngày 18/11/2016) lớp K1 (3 – 4 tuổi)). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – học tập tại Trường.

[…]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 03 tháng 11/2016 (từ ngày 14/11 đến hết ngày 18/11/2016). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 03 tháng 11/2016 (từ ngày 14/11 đến hết ngày 18/11/2016). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 02 tháng 11/2016 (từ ngày 14/11 đến hết ngày 18/11/2016). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 01 tháng 08/2016 (từ ngày 01/08 đến hết ngày 05/08/2016) lớp K2 (4+ tuổi)). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – học tập tại Trường.

[…]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 01 tháng 08/2016 (từ ngày 01/08 đến hết ngày 05/08/2016) lớp K1 (3 – 4 tuổi)). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – học tập tại Trường.

[…]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 01 tháng 08/2016 (từ ngày 01/8 đến hết ngày 05/8/2016). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 01 tháng 08/2016 (từ ngày 01/8 đến hết ngày 05/8/2016). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 04 tháng 07/2016 (từ ngày 25/7 đến hết ngày 29/7/2016) lớp K (36+ tháng). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – học tập tại Trường.

[…]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 04 tháng 07/2016 (từ ngày 25/7 đến hết ngày 29/7/2016). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 04 tháng 07/2016 (từ ngày 25/7 đến hết ngày 29/7/2016). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 03 tháng 07/2016 (từ ngày 18/7 đến hết ngày 23/7/2016) lớp K (36+ tháng). PHụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – học tập tại Trường.

 1. Kỹ năng:
 • Biết giúp đỡ bạn bè

2. Truyện & Thơ & Bài hát

 • Nghe và Đọc thơ “Bạn mới đến trường”
 • Nghe và Đọc đồng dao “Con gà cục tác cục te”
 • Nghe truyện “Bác gấu đen và hai chú thỏ”

BẠN MỚI

Bạn mới đến trường

Hãy còn nhút nhát

Em dạy bạn hát

Rủ bạn cùng chơi

Cô thấy cô cười

Cô khen đoàn kết

CON GÀ CỤC TÁC CỤC TE

Con gà cục tác cục te
Hay đỗ đầu hè hay chạy rông rông
Má gà thì đỏ hồng hồng
Cái mỏ thì nhọn cái mồng thì tươi
Cái chân hay đạp, hay bươi
Cái cánh hay vỗ lên trời gió bay

BÁC GẤU ĐEN VÀ HAI CHÚ THỎ

3. Hoạt động Trò chơi Sáng Tạo &Vận Động

 • Trò chơi sáng tạo – Xếp hình khối.
 • Làm Đồ Chơi: Cuộn giấy thành hình xoắn ốc, Xâu vòng đeo tay.
 • Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê, Cướp cờ, Đục cây dừa – Chừa cây mỏng
 • Vận động Aerobics theo nhạc
 • Chơi Nước và Bơi Lội.

4. Năng khiếu & Các hoạt dộng khác:

 • Múa Hát với Đàn Organ.
 • Bé Tập Làm Họa Sĩ – Tập Vẽ: Vẽ đồ chơi trong lớp, Vẽ biển
 • Tô màu và vẽ (tập cầm bút & sử dụng cổ tay linh hoạt): Tô màu Hình tròn, Hình tam giác, Hình vuông, Hình chữ nhật, Tô màu chữ H.
 • Bé làm đầu bếp: Pha sữa bột

5. Anh Văn:

 • Từ vựng: helicopter, airplane
 • Cấu trúc câu: Look! It’s a car. It’s red
 • Các bài hát tiếng Anh học trong Tuần:

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 03 tháng 07/2016 (từ ngày 18/7 đến hết ngày 23/7/2016). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường.

1. Kỹ năng

 • Đánh răng
 • Nói “Xin lỗi”
 • Bỏ rác đúng nơi quy định.

2. Truyện & Thơ & Bài hát

 • Ôn bài thơ “Bắp cải xanh”
 • Nghe & Đọc thơ “Đánh răng”
 • Nghe truyện “Cây Táo”

BẮP CẢI XANH

BÀI THƠ “ĐÁNH RĂNG”

6azYVLxBQ7V-btKf3qVRNg.1441819911

3. Hoạt động Trò chơi Sáng Tạo & Vận Động

 • Trò chơi sáng tạo – xếp hình khối với gạch Mega Bloks.
 • Làm Đồ Chơi: Làm con Sâu bằng giấy, Trang trí thiệp
 • Trò chơi dân gian: Thảy vòng vào cổ chai, Rồng rắn lên mây, Nu na nu nống
 • Vận động Aerobics theo nhạc Chơi Nước và Bơi Lội.

4. Năng khiếu & Các hoạt dộng khác:

 • Cảm Thụ Âm Nhạc – Đàn Organ.
 • Bé Tập Làm Họa Sĩ – Tập Vẽ: Vẽ cây xanh, Tạo hình bông hoa
 • Tô màu và Vẽ (tập cầm bút & sử dụng cổ tay kinh hoạt): Nối nét dọc, Tô màu Hình vuông – Hình tròn, Tô Cây Xanh, Tô Giỏ Hoa, Đồ nét Hình tròn – Hình vuông – Hình chữ nhật
 • Bé Tập Làm Đầu Bếp: Siro Đá bào

5. Anh Văn:

 • Từ vựng: helicopter, airplane
 • Cấu trúc câu: Look! It’s a car. It’s red
 • Các bài hát tiếng Anh học trong Tuần:

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 03 tháng 07/2016 (từ ngày 18/7 đến hết ngày 23/7/2016). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 02 tháng 07/2016 (từ ngày 11/7 đến hết ngày 15/7/2016). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường.

1. Kỹ năng

 • Cài nút áo
 • Nói “Xin lỗi”

2. Truyện & Thơ & Bài hát

 • Nghe & Đọc thơ “Bắp cải xanh”
 • Nghe & Đọc thơ “Trăng sáng”
 • Ôn “Lấy tăm cho bà”
 • Nghe & Đọc truyện “Xe ca – Xe lu”

BẮP CẢI XANH

TRĂNG SÁNG

TRUYỆN “XE CA – XE LU”

3. Hoạt động Trò chơi Sáng Tạo & Vận Động

 • Trò chơi sáng tạo – xếp hình khối với gạch Mega Bloks.
 • Làm Đồ Chơi: Trang trí Sắc Xô, Làm quả cầu hoa.
 • Trò chơi dân gian: Tập Tầm Vông, Cậu bé tí hon, Nhảy dây,  Lộn cầu vồng.
 • Vận động sân cỏ: Đá bóng, Xếp hình
 • Vận động Aerobics theo nhạc Chơi Nước và Bơi Lội.

4. Năng khiếu & Các hoạt dộng khác:

 • Cảm Thụ Âm Nhạc – Đàn Organ.
 • Bé Tập Làm Họa Sĩ – Tập Vẽ: Dán lá cây, Dán chùm bóng, Trang trí phao bơi
 • Tô màu và Vẽ (tập cầm bút & sử dụng cổ tay kinh hoạt): Tô màu quả dâu, Đồ nét thẳng – Nét ngang, Dán chùm bóng, Tô màu con gà, Dán quả tròn
 • Bé Tập Làm Đầu Bếp: Thanh long dầm đá đường

5. Anh Văn:

 • Từ vựng: snowy, cold, green, light, train, boat
 • Cấu trúc câu: It’s snowy. I’m cold. Green light. Go!
 • Các bài hát tiếng Anh học trong Tuần:

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 05 tháng 06/2016 (từ ngày 27/6 đến hết ngày 1/7/2016) lớp K (36+ tháng). PHụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – học tập tại Trường.

 1. Kỹ năng:
 • Bỏ rác vào thùng.
 • Biết giúp đỡ bạn bè

2. Truyện & Thơ & Bài hát

 • Nghe và Đọc thơ “Giữ gìn vệ sinh”
 • Nghe và Đọc thơ “Người quét rác”

GIỮ GÌN VỆ SINH 

Con heo không đi dép

Chân nó bẩn quá thôi

Vừa mới rửa xong rồi

Lại giẫm ngay xuống đất

Lúc nào cũng đi dép

Chân bé luôn sạch tinh

Nhớ lời cô giáo dạy

Bé giữ gìn vệ sinh

Kim Phượng

BÀI THƠ: NGƯỜI QUÉT RÁC

Tác giả: Phan Hạnh

Cần cù quét rác chổi bằng tre
Sột soat vang vang giữa nắng hè
Đường phố quếnh quang chăm chú ngắm
Hàng cây xanh ngát rù rì nghe
Trẻ em tung tăng bước vào lớp
Người lớn vội vàng kịp chuyến xe
Giữ được sạch lề và đẹp lối
Văn minh lịch sự trên đường về

3. Hoạt động Trò chơi Sáng Tạo &Vận Động

 • Trò chơi sáng tạo – Xếp hình khối.
 • Làm Đồ Chơi: Trang trí giỏ hoa, Trang trí thiệp
 • Trò chơi dân gian: Gieo hạt, Nhặt lá, Kéo co
 • Vận động Aerobics theo nhạc
 • Chơi Nước và Bơi Lội.

4. Năng khiếu & Các hoạt dộng khác:

 • Múa Hát với Đàn Organ.
 • Bé Tập Làm Họa Sĩ – Tập Vẽ: Dán lá lên cây, Dán hoa lên cây.
 • Tô màu và vẽ (tập cầm bút & sử dụng cổ tay linh hoạt): Nối chữ, Nối số, Tô chữ M và N, Đồ chữ M và N
 • Bé làm đầu bếp: Thanh long dầm đá

5. Anh Văn:

 • Từ vựng:  snowy, cold, green, light, train, boat
 • Cấu trúc câu: It’s snowy. I’m cold. Green light. Go!
 • Các bài hát tiếng Anh học trong Tuần:

 

 

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 02 tháng 06/2016 (từ ngày 27/6 đến hết ngày 1/7/2016) lớp PreK2 (24+ tháng). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – học tập tại Trường.

1. Kỹ Năng 

 • Rèn Bé cách ngồi ngay ngắn.
 • Rửa tay.
 • Lau mặt
 • Ôn kỹ năng cầm ly và mang dép

2. Truyện và thơ:

 • Nghe và đọc bài thơ “Bắp cải xanh”
 • Nghe và đọc bài thơ “Đàn bò”

ĐÀN BÒ

Đàn bò đẹp nhất đàn bò

Đuôi dài hông to

Lông vàng bóng mượt

Vươn cổ: “Ùm bò”

3. Hoạt động trò chơi sáng tạo và vận động

 • Trò chơi sáng tạo – xếp hình khối: Xếp hình con hươu cao cổ, hình tháp, hình trụ và xếp tự do theo ý thích bé.
 • Làm đồ chơi; Dán nút áo theo đường viền, Dán lá, Dán trái cây, Dán bông hoa.
 • Vận động sân cỏ: Ồ sao bé không lắc, Chơi với vòng, Chơi với bóng, Chơi đá bóng.
 • Vận động Aerobics theo nhạc
 • Chơi Nước và Bơi Lội.

4. Năng khiếu

 • Múa hát với Đàn Organ
 • Tô màu và Vẽ (tập cầm bút và sử dụng cổ tay linh hoạt): Tô màu quả

 

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 05 tháng 06/2016 (từ ngày 27/6 đến hết ngày 1/7/2016) lớp K (36+ tháng). PHụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – học tập tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 05 tháng 06/2016 (từ ngày 27/6 đến hết ngày 1/7/2016) lớp PreK2 (24+ tháng). Phụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – học tập tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 05 tháng 06/2016 (từ ngày 27/6 đến hết ngày 1/7/2016). PHụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 05 tháng 06/2016 (từ ngày 27/6 đến hết ngày 1/7/2016) của lớp Jumbo K (36+tháng). PHụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 05 tháng 06/2016 (từ ngày 27/6 đến hết ngày 1/7/2016) của lớp PreK2 (24 – 36 tháng). PHụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường. […]

Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin chia sẻ với Quý Phụ Huynh những nội dung mà Bé sẽ được học trong tuần thứ 05 tháng 06/2016 (từ ngày 27/6 đến hết ngày 1/7/2016). PHụ huynh nếu có điều kiện, xin vui lòng trao đổi – ôn tập thêm những nội dung mà JumboKiz đang cùng bé vui chơi – thực hiện tại Trường. […]