Menu Thực đơn dinh dưỡng hàng tháng

19Oct2017

Kể từ Tháng 11 Jumbokiz xin thông báo 05 thực đơn dinh dưỡng theo tuần để sử dụng trong tháng. Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz xin được chia sẻ thực đơn dinh dưỡng dành cho Trẻ trong tuần 01

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin