Hướng Dẫn Đăng Ký Nhập Học

Bước 01: Tìm hiểu thông tin về JumboKiz từ Internet & Website

Tuyển Sinh - Tìm Hiểu Thông Tin về JumboKiz

Việc tìm hiểu thông tin về Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz & Phương Pháp JumboKiz giúp bạn có được những thông tin: 

 • Cách thức và Phương Pháp Trẻ sẽ sinh hoạt và phát triển tại JumboKiz.
 • Hệ thống các môn học trẻ sẽ trải nghiệm tại JumboKiz.
 • Các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa hàng tuần.
 • Khoảng cách từ Nhà và Trường Mầm Non JumboKiz có phù hợp hay không?

Tuyển Sinh - Tham Quan & Tư Vấn Trực Tiếp

Việc đến Trường Mầm Non JumboKiz tham quan và trao đổi trực tiếp với Giáo Viên sẽ giúp quý vị Phụ Huynh: 

 • Nhìn nhận thực tế về cơ sở vật chất, lớp học, sân chơi.
 • Trao đổi trực tiếp về phương pháp JumboKiz, sự phối hợp và thống nhất giữa cách dạy ở Nhà và ở Trường.
 • Giải đáp thắc mắc của Quý vị Phụ Huynh.
 • Thông tin về học phí, chương trình đưa đón và những chương trình ưu đãi (nếu có).
 • Trao đổi về Lịch nhận trẻ của JumboKiz.

Tuyển Sinh - Vui Chơi Jumbo Saturday

JumboKiz khuyến khích phụ huynh nếu đã có hoặc đang có ý định nhập học, có thể cho Trẻ tham gia hoạt động ngoại khóa miễn phí tại JumboKiz nhằm: 

 • Giúp trẻ vui chơi và thích các hoạt động ngoại khóa ngoài trời.
 • Cách thức sinh hoạt và vui chơi với các trẻ em khác.
 • Loại trừ tâm lý không muốn đi học của Trẻ.
 • Làm quen với cô giáo và môi trường học JumboKiz.

Bước 04: Học thử Phương Pháp Jumbokiz miễn phí 01 tuần.

Tuyển Sinh - Trải Nghiệm 1 Tuần Miễn Phí

JumboKiz khuyến khích phụ huynh nên cho bé trải nghiệm 01 tuần học thử chính thức tại Trường Mầm Non JumboKiz để: 

 • Sự thích nghi của bé với môi trường & phương pháp JumboKiz.
 • Cách bé sinh hoạt, vui chơi thực tế tại Trường.
 • Trải nghiệm thực tế toàn bộ các môn học của Phương Pháp JumboKiz.
 • Trao đổi trực tiếp với Giáo Viên về mục tiêu & kế hoạch trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Trẻ.

Bước 05: Nhập học chính thức tại JumboKiz

Tuyển Sinh - Nhập Học

Chúc mừng đã trở thành thành viên của Đại gia đình JumboKiz. Các bộ phận Hỗ Trợ & Giáo Viên sẽ liên lạc với bạn trong gia đoạn tiếp theo: 

 • Trao Đổi và Thống Nhất sự phối hợp giữa Gia Đình & Nhà Trường về định hướng phát triển tiếp theo của Trẻ.
 • Trao đổi những hoạt động Phụ Huynh nên vui chơi thêm với Bé tại Nhà.
 • Bàn bạc & Thống Nhất về cách thức nuôi – dạy trẻ ở Nhà & Trường.
Facebooktwitterpinterestlinkedin