Hình ảnh hoạt động vui chơi và học tập hàng ngày của Trẻ

Facebooktwitterpinterestlinkedin
2Aug2016

Ngày 01-8-2016, Các Cô và Bé Lớp Jumbo PreK1 ( 16 – 24 tháng) Trường Mầm Non Quận 7 JumboKiz cùng tổ chức các hoạt động học tập, sinh hoạt & vui chơi theo các chủ đề cụ thể như sau:    […]