Chương Trình Đưa – Đón Học Sinh

Chương Trình Đưa Đón Trẻ Mầm Non

Nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý vị Phụ Huynh trong việc đưa đón Trẻ từ Nhà đến Trường, cũng như từ Trường về Nhà, JumboKiz dự kiến tổ chức hoạt động đưa đón trẻ, cụ thể như sau:

1. Độ tuổi: Trẻ từ 30 tháng tuổi trở lên.

2. Phạm vi: Trong khoảng cách bán kính 7km từ JumboKiz.

3. Thời gian đưa đón trẻ: Đón sáng (7h – 7h30) – Trả chiều (17h00 – 18h00)

4. Thời gian đăng ký trước: 02 tuần.

5. Chi phí đưa đón cụ thể như sau:

Khoảng cách

Đưa Đón 01 lượt/ngày

Đưa Đón 02 Lượt/ngày

0 – 3km
800.000 đồng/tháng
1.200.000 đồng/tháng
3 – 5km
1.000.000 đồng/tháng
1.400.000 đồng/tháng
5km – 7km
1.200.000 đồng/tháng
1.600.000 đồng/tháng

Chương trình đưa đón được áp dụng nguyên tháng, từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần

Facebooktwitterpinterestlinkedin