Category "Hình ảnh Vui Chơi và Học Tập"

9Aug2022

Ngày 9/3/2022 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 + K2SN (CHỒI) ”

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Nước cam* Jumbo Skill-Đầu bếp: Nước cam

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Biết nói lời xin lỗi

* Jumbo Math: NB: hình vuông. Tròn, tam giác

* Jumbo GYM-Thể Chất: Tiến và lùi theo hiệu lệnh”

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

9Aug2022

Ngày 9/3/2022 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG)

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Bông Hồng tặng mẹ

* Jumbo Math: Nhận hình vuông

* Jumbo Art: Tô màu hình vuông

* Jumbo GYM-Thể Chất: Bé tập bước xa

* Jumbo Skill-Kỹ năng: – Góc búp bê- gia đình

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

9Aug2022

Ngày 7/3/2022 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI )

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Trứng cúc luộc

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Trứng cúc luộc

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Tự thay quần áo

* Jumbo English:

* Jumbo Skill-Làm quen chữ cái: Làm quen chữ e, ê, g, h

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

9Aug2022

Ngày 7/3/2022 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI)

* Jumbo Kể chuyện: Ôn bài thơ: Cô giáo của con

* Jumbo Art: Bé làm thiệp tặng mẹ

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Ôn kỹ năng: đánh răng

* Jumbo English:

* Jumbo Math: Ôn số: 6 – 10

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

9Aug2022

Ngày 7/3/2022 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK (NHÀ TRẺ 15 – 36 THÁNG)

* Jumbo GYM-Thể Chất: Bé chơi xe lắc

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Ngày 8/3

* Jumbo Kể chuyện: Câu chuyện: Thỏ con ăn gì?

* Jumbo English:

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Rèn kỷ năng ngồi ghế khi học

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

9Aug2022

Ngày 3/3/2022 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI)

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Sự kỳ diệu của quả chanh

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Sự kỳ diệu của quả chanh

* Jumbo Art: Tô màu bó hoa

* Jumbo English:

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

9Aug2022

Ngày 3/3/2022 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK (NHÀ TRẺ 15 – 36 THÁNG)

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Bé phụ cô bóc vỏ trứng

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Bé phụ cô bóc vỏ trứng

* Jumbo Art: Bé cùng Cô làm hoa tặng mẹ

* Jumbo English:

* Jumbo Skill-Kỹ năng: – Góc gia đình – búp bê

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

1Aug2022

Ngày 2/3/2022 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI)

* Jumbo Art: Bé dán bông hoa

* Jumbo Art: Bé dán bông hoa

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Hát: Bông hoa mừng cô

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Trứng chiên ngũ sắc

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Trứng chiên ngũ sắc

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

1Aug2022

Ngày 1/3/2022 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI)

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Hát: Bông hoa mừng cô

* Jumbo GYM-Thể Chất: Bò trong đường ngoằn ngoèo có mang vật trên lưng

* Jumbo Kể chuyện: Thơ: Cô giáo của con

* Jumbo English:

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc gia đình – xây dựng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

1Aug2022

Ngày 1/3/2022 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK (NHÀ TRẺ 15 – 36 THÁNG)

* Jumbo GYM-Thể Chất: Đi trong đường thẳng( 1)

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Kỹ năng ngồi ghế, mang giày

* Jumbo English:

* Jumbo Kể chuyện: Bé đọc thơ cùng cô: Chú gà con

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

14Jul2022

Ngày 6/5/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 6/5/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Skill-Làm quen chữ cái: Ôn tập t_ u_ ư

* Jumbo Kể chuyện: Chuyện: Sự tích bảy cầu vòng

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Tập văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

14Jul2022

Ngày 6/5/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 6/5/2021

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Tập văn nghệ

* Jumbo GYM-Thể Chất: Bật liên tục vào 10 vòng

* Jumbo English: * Jumbo Skill-Ca sĩ: Tập văn nghệ

* Jumbo English: Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

14Jul2022

Ngày 6/5/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 6/5/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Lễ hội Kem – Nước

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

14Jul2022

Ngày 6/5/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 6/5/2021

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Lễ hội Kem – Nước

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Lễ hội Kem – Nước

* Jumbo GYM-Thể Chất: Lễ hội Kem – Nước

* Jumbo English:

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Tập văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

14Jul2022

Ngày 6/5/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG) Ngày 6/5/2021

* Jumbo Kể chuyện: Lễ hội Kem – Nước

* Jumbo GYM-Cát-Nước: 0

* Jumbo GYM-Cát-Nước: 0

* Jumbo Skill-Đầu bếp:

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Bé khám phá món bánh Xèo

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

14Jul2022

Ngày 6/5/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG) Ngày 6/5/2021

* Jumbo GYM-Cát-Nước: 0

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Lễ hội Kem – Nước

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Bé khám phá món bánh Xèo

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

14Jul2022

Ngày 5/5/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 5/5/2021 *

Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Tập văn nghệ

* Jumbo Art: Vẽ và tô màu đàn cá

* Jumbo Art: Tập văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

14Jul2022

Ngày 5/5/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 5/5/2021

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Sữa bắp

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Sữa bắp

* Jumbo Math: Làm quen khối trụ

* Jumbo GYM-Đá bóng-Yoga:

* Jumbo GYM-Đá bóng-Yoga:

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

14Jul2022

Ngày 5/5/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG) Ngày 5/5/2021

* Jumbo Math: Ôn màu sắc

* Jumbo English:

* Jumbo Skill-Ca sĩ:

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Bé thả diều cùng cô

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Bé thả diều cùng cô

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]