Category "Hình ảnh Vui Chơi và Học Tập"

19Apr2021

Ngày 15/7/2020- Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 15/7/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Hát ” chú voi con trên bản đôn”

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): bánh rán

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

19Apr2021

Ngày 15/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 15/7/2020

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Chơi bóng

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kn cầm bút

* Anh Văn – VN:

* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Thơ ” Gấu qua cầu”

Jumbo Math (Toán Học): Cao – thấp

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

19Apr2021

Ngày 15/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 15/7/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Hát ” chú voi con ở bản đôn”

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Động vật sống trong rừng

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kn mặc quần

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

19Apr2021

Ngày 15/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 15/7/2020

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Sanwich kẹp thịt

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Chào hỏi lễ phép

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

19Apr2021

Ngày 15/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp

ngày 15/7/2020 * Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): chơi tự do

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo Art: Vắt nước cam

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

19Apr2021

Ngày 15/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK1 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 15/7/2020

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bé chơi xe

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): xem tranh

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ‘- Lego – xem tranh – truyện

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

15Apr2021

Ngày 9/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 9/7/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Math (Toán Học): Tro choi toan hoc

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Tập văn nghệ

* Jumbo Language & Skills (Làm quen với chữ cái): Tập văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

15Apr2021

Ngày 9/7/1900 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 9/7/2020

Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): TN tan và không tan

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): TN tan và không tan

* Jumbo Language & Skills (Làm quen với chữ cái): Tập Văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

15Apr2021

Ngày 9/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 9/7/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Math (Toán Học): Tập văn nghệ

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Bật vào vòng liên tục

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kn mặc quần

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

15Apr2021

Ngày 9/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 9/7/2020

* Jumbo Math (Toán Học): Tập văn nghệ

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Tập văn nghệ

* Anh Văn – VN: * Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Mùa hè đến

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): chơi tự do

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

15Apr2021

 

Ngày 9/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 9/7/2020

Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Chuyện ” cá và chim”

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo Math (Toán Học): on mau sac

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): xem tranh Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

15Apr2021

Ngày 8/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 8/7/2020

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Duyệt văn nghệ

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kn cầm bút

* Anh Văn – VN:

* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Duyệt văn nghệ

* Jumbo Math (Toán Học): Cao – thấp

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

15Apr2021

Ngày 8/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 8/7/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Language & Skills (Bé tập làm ca sĩ): Duyệt văn nghệ

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Động vật sống trong rừng

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Kn mặc quần

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

15Apr2021

Ngày 8/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 8/7/2020

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Duyệt văn nghệ

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo Art: Tô màu con cua

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

15Apr2021

Ngày 8/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK1 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 8/7/2020

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Duyệt văn nghệ

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): xem tranh

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ‘- Gia đình – truyện

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

15Apr2021

Ngày 7/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 7/7/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): Tập văn nghệ

* Jumbo Language & Skills (Làm quen với chữ cái): Lam bai tap

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

15Apr2021

Ngày 7/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 7/7/2020

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): bánh rán

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): bánh rán

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

15Apr2021

Ngày 7/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 7/7/2020 *

Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ‘Tập văn nghệ

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

15Apr2021

Ngày 7/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 7/7/2020

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Anh Văn – VN

: * Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): Lốc xoáy

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): Lốc xoáy

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

Hình ảnh hoạt động sinh hoạt – vui chơi lớp K1 ngày 07-07-2020:

07-07-2020 – Lớp K1 (Mầm 3-4 Tuổi)

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
15Apr2021

Ngày 7/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 7/7/2020

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): TN dán vây cá bằng lá cây* :

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Chuyện ” cá và chim”

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ”- Gia đình – truyện

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

15Apr2021

Ngày 7/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK1 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 7/7/2020

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học – Thí Nghiệm): TN dán vây cá bằng lá cây

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Chuyện ” cá và chim”

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Rèn KN con biết cởi quần khi đi vệ sinh

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): choi tu do

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

13Apr2021

Ngày 6/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 SN (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 SN (CHỒI) ngày 6/7/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tập văn nghệ

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Sân Chơi Cát):

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

13Apr2021

Ngày 6/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 6/7/2020

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu về động vật sống trong rừng

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ‘- Chơi lego – gia đình- xây dựng

* Anh Văn – VN:

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Ném xa

* Jumbo Language & Skills (Làm quen với chữ cái): Tập văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

13Apr2021

Ngày 6/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 SN (MẦM) ngày 6/7/2020

* Anh văn theo chương trình song ngữ

* Jumbo Art: Tập văn nghệ

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Sanwich kẹp thịt

* Jumbo Language & Skills (Bé Tập Làm Đầu Bếp): Sanwich kẹp thịt

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

13Apr2021

Ngày 6/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM) ngày 6/7/2020

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): Động vật sống trong rừng

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): tập văn nghệ

* Anh Văn – Mỹ:

* Jumbo Language & Skills (Kể chuyện): Thơ ” Thỏ trắng”

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): ‘tập văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

13Apr2021

Ngày 6/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK2 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK2 (NHÀ TRẺ) ngày 6/7/2020

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Chuyện ” cá và chim”

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Nhảy qua vật cản

* Anh Văn – VN:

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu con cá con cua

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Rèn KN con biết cởi quần khi đi vệ sinh

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

13Apr2021

Ngày 6/7/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PREK1 (NHÀ TRẺ)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PREK1 (NHÀ TRẺ) ngày 6/7/2020

* Jumbo Language & Skills (Tập Nói – Ca Hát – Truyện – Thơ): Chuyện ” cá và chim”

* Jumbo GYM (Thể Dục Thể Chất): Nhảy qua vật cản

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ‘- âm nhạc – lego

* Jumbo Science (Khám Phá Khoa Học): Tìm hiểu con cá con cua

* Jumbo Language & Skills (HĐ Góc): ‘- Động vật – lego

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

13Apr2021

Ngày 03/07/2020 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI) ngày 03/07/2020

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo Art: Vẽ đàn gà

* Jumbo GYM Vận Động/Sáng Tạo (Chơi Nước):

* Jumbo Language & Skills (Kỹ năng theo độ tuổi): Tập văn nghệ

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]