Category "Hình ảnh Vui Chơi và Học Tập"

28Apr2022

Ngày 5/5/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG) Ngày 5/5/2021

* Jumbo Math: Ôn tập màu sắc

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Bé thả diều cùng cô

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Bé thả diều cùng cô

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Apr2022

Ngày 4/5/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 4/5/2021

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo English:

* Jumbo Art: Vẽ con cá

* Jumbo Art: Tô màu con cá

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Apr2022

Ngày 4/5/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 4/5/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Math: Ôn mảu sắc

* Jumbo Art: Bé nặn Ông Mặt Trời

* Jumbo Art: Bé nặn Ông Mặt Trời

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Apr2022

Ngày 4/5/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG) Ngày 4/5/2021

* Jumbo Kể chuyện: Thơ: Ếch ộp

* Jumbo GYM-Thể Chất: Lăn bóng

* Jumbo GYM-Thể Chất: Lăn bóng

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Lau mặt

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc đồ chơi thông minh

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

28Apr2022

Ngày 4/5/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG) Ngày 4/5/2021

* Jumbo GYM-Thể Chất: Bé lăn bóng

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Nghe hát: Trời nắng, trời mưa

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Cầm ly uống nước

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Apr2022

Ngày 29/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 29/4/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Skill-Làm quen chữ cái: Làm quen chữ: t, u, ư

* Jumbo Kể chuyện: Truyện: Xe lu, xe ca

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Ôn kỹ năng cầm bút

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Apr2022

Ngày 29/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 29/4/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Tự tin giới thiệu bản thân

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Apr2022

Ngày 29/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 29/4/2021

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Pha màu sắc

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Pha màu sắc

* Jumbo GYM-Thể Chất: Xếp hàng theo thứ tự từ cao đến thấp

* Jumbo English:

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Vận động: đường em đi

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

28Apr2022

Ngày 29/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG) Ngày 29/4/2021

* Jumbo Kể chuyện: Vì sao Thỏ cụt đuôi

* Jumbo GYM-Cát-Nước: 0

* Jumbo GYM-Cát-Nước: 0

* Jumbo Skill-Đầu bếp:

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Bánh mì sanwich kẹp trứng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

21Apr2022

Ngày 28/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 28/4/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Vận động :bạn có biết không nào

* Jumbo Art: Vẽ gia đình bé* Jumbo Art: Vẽ gia đình bé

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

 

[…]

21Apr2022

Ngày 28/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 28/4/2021

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Salad trộn

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Salad trộn

* Jumbo Math: Tách gộp trongpham5 vi 10

* Jumbo GYM-Đá bóng-Yoga:

* Jumbo GYM-Đá bóng-Yoga:

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

21Apr2022

Ngày 28/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 28/4/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Vận động: Đường em đi

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Rau câu dừa

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Rau câu dừa

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

21Apr2022

Ngày 28/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 28/4/2021

* Jumbo Math: Ôn tập

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo Kể chuyện: Ôn thơ: Đèn giao thông

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc gia đình – xây dựng

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé! […]

21Apr2022

Ngày 28/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG) Ngày 28/4/2021

* Jumbo Math: Ôn tập nhận biết màu đỏ

* Jumbo English:

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Nghe hát: Bạn có biết không?

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Sự dịch chuyển của nước

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Sự dịch chuyển của nước

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

21Apr2022

Ngày 28/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG) Ngày 28/4/2021

* Jumbo Math: Ôn tập nhận biết màu đỏ

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Sự dịch chuyển của nước

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Sự dịch chuyển của nước

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

21Apr2022

Ngày 26/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 26/4/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Math: Tách gộp trong pham5 vi 10

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

21Apr2022

Ngày 26/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 26/4/2021

* Jumbo Science-Khám phá KH: Tìm hiểu 1 số biển báo và luật giao thông

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Ứng phó khi đi lạc

* Jumbo Skill-Làm quen chữ cái: Làm quen chữ: t, u, ư

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Lắp ráp – xây dựng – gia đình

* Jumbo English: Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

21Apr2022

Ngày 26/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 26/4/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo English:

* Jumbo Kể chuyện: Chuyện: Vì sao THỏ cụt đuôi

* Jumbo GYM-Thể Chất: Xếp hàng theo thứ tự từ cao đến thấp

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

21Apr2022

Ngày 26/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 26/4/2021

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Bắp luộc

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Bắp luộc

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Ứng phó khi gặp người lạ

* Jumbo English:

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc lego – động vật

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

21Apr2022

Ngày 26/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG) Ngày 26/4/2021

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Khám phá mũ bảo hiểm

* Jumbo English:

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc động vật – lego

* Jumbo Kể chuyện: Vì sao Thỏ cụt đuôi

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc kỹ sư – gia đình

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

21Apr2022

Ngày 26/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG) Ngày 26/4/2021

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Khám phá mũ bảo hiểm

* Jumbo GYM-Thể Chất: Bé chơi với vòng

* Jumbo Kể chuyện: Vì sao Thỏ cụt đuôi

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

20Apr2022

Ngày 22/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 22/4/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Skill-Làm quen chữ cái: Ôn chữ: p, q, r, s

* Jumbo Kể chuyện: Thơ: Cô dạy con

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc đọc sách – học tập

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

20Apr2022

Ngày 22/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 22/4/2021

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Cầm bút* Jumbo GYM-Thể Chất: Chuyền bóng cho bạn đối diện

* Jumbo English:

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Bài hát: Bạn có biết không

* Jumbo English:

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

20Apr2022

Ngày 22/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1SN (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 22/4/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Skill-Kỹ năng: An toàn giao thông

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

* Jumbo GYM-Cát-Nước:

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

20Apr2022

Ngày 22/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 22/4/2021

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Hát tiêu chạy trốn

* Jumbo Science-Thí Nghiệm: Hạt tiêu nhảy trốn

* Jumbo GYM-Thể Chất: Bật nhún tại chỗ

* Jumbo English:

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Vận động : Đường em đi

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

20Apr2022

Ngày 22/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK2 (NHÀ TRẺ 25 – 36 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K1 (MẦM 3-4 TUỔI) Ngày 22/4/2021

* Jumbo Kể chuyện: Chuyện: Vì sao Thỏ cụt đuôi* Jumbo GYM-Cát-Nước: 0

* Jumbo GYM-Cát-Nước: 0* Jumbo Skill-Đầu bếp:

Jumbo Skill-Đầu bếp: Nước ép ổi

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

20Apr2022

Ngày 22/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp PreK1 (NHÀ TRẺ 15 – 25 THÁNG) Ngày 22/4/2021

* Jumbo GYM-Cát-Nước: 0* Jumbo Skill-Đầu bếp: Nước ép ổi

* Jumbo Skill-Đầu bếp: Nước ép ổi

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

14Apr2022

Ngày 22/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2SN (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 22/4/2021

* Anh văn theo chương trình Song Ngữ

* Jumbo Skill-Làm quen chữ cái: Ôn chữ: p, q, r, s

* Jumbo Kể chuyện: Thơ: Cô dạy con

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Góc đọc sách – học tập

Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]

14Apr2022

Ngày 22/4/2021 – Hình ảnh sinh hoạt các bé lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI)

JumboKiz xin gửi đến Quý PH hình ảnh các con lớp K2 (CHỒI 4-5 TUỔI) Ngày 22/4/2021

* Jumbo Skill-Kỹ năng: Cầm bút

* Jumbo GYM-Thể Chất: Chuyền bóng cho bạn đối diện

* Jumbo English:

* Jumbo Skill-Ca sĩ: Bài hát: Bạn có biết không

* Jumbo English: Mời Quý Phụ Huynh xem hình ảnh trong ngày của con nhé!

[…]