Học Phí & Chính Sách Ưu Đãi 2017

Học Phí & Các Chính Sách Ưu Đãi 2017

 

(Áp dụng từ 1/6/2017 – ngày bế giảng 31/05/2018)

 

1. Học phí chính khóa:

 

a. Các khoản phí cố định hằng năm:

 

Khoản Phí Số Tiền Ghi Chú
Trang Bị & Học Cụ Giáo Dục 2.000.000 Bao gồm: 04 Đồng Phục + 01 Balo + 01 Locker + 01 Bộ đồ dùng học tập riêng + 01 Thẻ Từ (dùng check in-out)
Cơ Sở Vật Chất  2.000.000  

 

b. Học phí hàng tháng: (học phí được áp dụng từ T2 – T6)

 

Lớp Độ Tuổi Học Phí Tiền Ăn & Phí Bán Trú Tổng cộng
Jumbo Nhà Trẻ 01 18 – 24 tháng 4.300.000 1.500.000 5.800.000
Jumbo Nhà Trẻ 02 24 – 36 tháng 4.300.000 1.500.000 5.800.000
Jumbo Mầm 3 – 4 tuổi 4.000.000 1.500.000 5.500.000
Jumbo Chồi 4 – 5 tuổi 4.000.000 1.500.000 5.500.000
Jumbo Lá 5 – 6 tuổi 4.000.000 1.500.000 5.500.000

 

Học Phí Nhà Trẻ & Mầm Non gồm các môn: Jumbo GYM (Yoga & Aerobics), Jumbo Science, Jumbo Art, Jumbo Language & Skills, Jumbo Math, Jumbo English (trừ Nhà Trẻ 01 chưa áp dụng) và sinh hoạt ngoại khóa sáng T7 (nếu tham gia).

 

c. Học phí thứ 7 & ngoài giờ: 

 

+ Phí trông – giữ trẻ ngày thứ Bảy: 300.000 đồng/ngày (đã bao gồm Tiền Ăn – Sữa).
+ Giờ trả Trẻ từ 16h30 – 17h30. Phí đón muộn là 50.000 đồng/giờ (bao gồm suất ăn chiều cho giờ đầu tiên).


2. Ưu đãi học phí đóng dài hạn & chính sách Anh – Em ruột: 

Học Phí 03 Tháng Giảm 2%
Học Phí 06 Tháng Giảm 4%
Học Phí 01 Năm Giảm 6%
Bé Thứ 2 (Anh – Em ruột) Miễn Phí CSVC
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin